STRUKTURA KOMPANIJE
 

ALTI je osnovan 1999. godine kao porodična firma. Danas, kada brojimo više od 800 zaposlenih, bazični postulati utkani u postojanje same kompanije, ostali su nepromenjeni. Cilj našeg poslovanja ogleda se u zadovoljavanju potreba korisnika, uz trajnu brigu o razvoju društvene zajednice i očuvanju životne sredine.

Najviše rukovodstvo uspostavlja i stalno prati aktivnosti svih organizacionih delova, službi i pojedinaca kako bi politika kvaliteta bila ostvarena u svakom segmentu poslovanja. Rukovodstvo obezbeđuje da svi zaposleni budu upoznati sa politikom kvaliteta, da jasno prepoznaju svoje zadatke na njenom ostvarivanju i da budu stalno motivisani za postizanje njenih ciljeva.

Naš moto je: “Pravi uspeh nikada nije proizvod slučajnosti, već rezultat osmišljenog timskog rada i velikog truda.”

MENADŽMENT KOMPANIJE