http://www.alti.rs/myuploads/image/softver_1.jpg
Softver
softver top slika

 

ALTI je razvio paket za podršku poslovanju u malim i srednjim preduzećima koji je već našao primenu kako kod nas tako kod nekoliko vrlo značajnih poslovnih klijenata – ALTOS ERP softver.

Pri realizaciji ovog projektnog zadatka cilj nam je bio da automatizujemo poslovne procese i to pre svega da se ostvari bolje upravljanje informacijama, racionalizuje i poboljša kvalitet poslovanja, brže reaguje na zahteve tržišta i da se samim tim poveća i profit.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PAKETA

 • Podrška poslovnim procesima (finansije, zalihe, kadrovi, LD, prodaja, nabavka, i drugo)
 • Integrisanost podsistema (svaki od poslovnih procesa je u vezi sa svim ostalim procesima)
 • Jedinstvenost baze podataka (podaci su jedinstveni i kao takvi dostupni svim poslovnim procesima u isto vreme)
 • Klijent - Server arhitektura (svi korisnici u sistemu imaju pristup jedinstvenoj bazi podataka koja je na serveru)
 • Konfigurisanje sistema od strane korisnika
 • Rad u realnom vremenu
 • Standardizacija poslovanja

PREDNOSTI PROJEKTA ZA KLIJENTE

 • Dokumentovanost projekta
 • Integritet baze podataka
 • Udobno korisničko okruženje
 • MS Windows standardi
 • Brza obuka i lako korišćenje
 • Kompatibilnost sa MS Office (Word, Excel, Outlook i drugi)

POSLOVNI PODSISTEMI KOJI OBUHVATAJU NAŠ POSLOVNI PAKET

 • Administracija sistema
 • Identifikacija činilaca poslovanja
 • Identifikacija komitenata
 • Kadrovska evidencija
 • Finasijsko knjigovodstvo
 • Osnovna sredstva
 • Nabavka
 • Prodaja
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Obračun zarada
 • Proizvodnja
softver slika u tekstu