Projektovanje, razvoj i implementacija poslovnih IT rešenja

Projektovanje, razvoj i implementacija poslovnih IT rešenja je još jedna od delatnosti ALTI-ja. Uspešno je realizovan veliki broj projekata za kompanije iz različitih oblasti poslovanja. Naša rešenja su uvek prilagođena potrebama klijenata i njihovim realnim zahtevima koje donosi poslovno okruženje. Naša lista projekata obuhvata veliki broj privatnih kompanija i javnih institucija.

 

Neki od projekata koje smo realizovali u 2014. godini

1. Projekat Optimizacije poslovne štampe - Telekom Srbija, preduzeće za telekomunikacije AD

Projekat "Outsourcing"-a kompletnog sistema interne štampe kod korisnika Telekom Srbija je najveći projekat te vrste ikada implementiran u Jugoistočnoj Evropi i najveći na teritoriji Evrope implementiran u 2014. godini korištenjem HP tehnologija u ovoj oblasti. Radi se o jednom od najkompleksnijih projekata ove vrste, u eksploataciji se nalazi 1200 Hewlett Packard štampača laserske i inkjet tehnologije štampe. U čitav sistem je inkorporiran i kartični sistem koji se već koristio kod korisnika, koji je upotrebljen da se preko njega izvrši kontrola dostupnosti štampe i „job waiting/follow me“ funkcija za sve zaposlene u Telekomu Srbija. Za kontrolu rada sistema i generisanje izveštaja po različitim kritičnim pokazateljima koristi se najsavremenij softver, čime se obezbeđuje visoka dostupnost celokupnog servisa koji je od kritičnog značaja za korisnika orijentisanog ka zadovoljenju potreba krajnjeg korisnika kao što je naš najveća telekomunikaciona kompanija Telekom Srbija.

2. Instalacija i implemetacija ERP resenja (Pantheon) u Matis doo Ivanjica

 

Projekat koji je kompanija ALTI radila sa Matis doo u 2014. godini. Projekat je obuhvatao:
- Priprema projektne dokumentacije i plana projekta implementacije ERP rešenja u fabrici za proizvodnju nameštaja Matis grupe i Matis maloprodajnih objekata
- Kompletno opremanje potrebnim hardverom, instalacija kao i optimizacija ERP-a potrebama korisnika
- Prilagodjavanje izveštaja, vodjenja statistike i poslovanja iz ERP-a potrebama menadžmenta

 

3. Opremanje i instalacija Data Centra-Jugoistok Nis

 

Još jedan uspešno izveden projetak u 2014. godini koji je obuhvatao:
- Grafička priprema projekta instalacije serverske i mrežne infrastrukture
- Instalacija i integracija server u Rack ormane, postavljanje i podešavanje mrežne opreme

 

4. Opremanje postojećeg Data Centra u Telekomu Srbija serverskom i storage infrastrukturom za potrebe Konvergentnog bilinga

 

Projekat obuhvata:
- Instalacija i podešavanje opreme u saradnji sa instalacionim timom renomiranog svetskog proizvođača Hewlet Packard

 

5. Opremanje Data Centra Uprave za Trezor Republike Srbije

 

Projekat obuhvata:
- Isporuka i implementacija novog EMC storage uredjaja
- Isporuka i implementacija Disk library uredjaja
- Migracija podataka sa starog uredjaja na novi
- Proširenje postojećeg storage-a
- Premeštanje kompletne storage,mrežne i virtuelne infrastrukture sa primarne na sekundarnu lokaciju

 

6. MUP - nabavka aktivne komunikacione opreme centralnog računarskog centra za jedinstveni IS MUP-a (CISCO).

 

Klijentu isporučeno rešenje koje uključuje wireless kontrolere, rutere, svičeve sa odgovarajućom proizvođačkom podrškom.

 

7. EDB - proširenje Storage sistema (EMC).

 

Klijentu isporučeno Storage rešenje, kao proširenje postojećeg.
Navedeno uključuje i migraciju sa starog na novo Storage rešenje kao i implementaciju u postojeće Recovery rešenje.