http://www.alti.rs/myuploads/image/selection-1.jpg
Proces selekcije
PROCES SELEKCIJE
 

 
proces_selekcije_img

Selekcija kandidata se odvija u nekoliko krugova.

U prvom krugu selekcije analiziramo prijave za posao i biografije koje dobijamo od kandidata.

Ostali krugovi selekcije podrazumevaju intervjuisanje kandidata koje je zasnovano na njihovim kompetencijama, testiranju, individualnim i grupnim vežbama kada nastojimo da procenimo veštine koje su važne za naše poslovno okruženje (timski rad, komunikacione veštine, rešavanje problema, samoinicijativnost, otvorenost za promene). Nepristrasne i objektivne metode koje koristimo u proceni nam pomažu da razumemo potencijal koji osoba ima - njene profesionalne preferencije, stil komunikacije, stil rukovođenja, ali i uvid u njene karakteristike, stavove, veštine, navike. Rezultati ovih procena predstavljaju detaljne opise ponašanja kandidata u poslovnom okruženju koje kasnije koristimo kao osnovu za pravljenje različitih vrsta razvojnih planova za naše zaposlene.

Regrutacija kandidata u našoj kompaniji se obavlja kroz:
 

  • Saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
  • Aktivno učestvovanje na različitim sajmovima zapošljavanja (JobFair, Career Days i drugi)
  • Oglašavanje na fakultetima
  • Saradnju sa studentskim organizacijama (BEST, EESTEC, ESTIEM i druge)
  • Oglašavanje na zvaničnim internet portalima

Imajte na umu da su nam uvek potrebni novi i talentovani ljudi!

Da biste se prijavili za posao kod nas potrebno je da popunite aplikacioni formular koji se nalazi na sajtu i da nam ostavite svoj CV. Možete se prijaviti klikom na sledeći link Karijera!