http://www.alti.rs/myuploads/image/hardvertop.jpg http://www.alti.rs/myuploads/image/hardver.png
Hardver
Hardver top slika

 

PROIZVODNJA SOPSTVENOG BRENDA RAČUNARA

Računari se proizvode na jednoj od najsavremenijih linija za proizvodnju računara, poluautomatskoj traci, kapaciteta prozvodnje do 250 računara dnevno. Ova pokretna traka, sa lokacijom u Čačku, poseduje mogućnost korišćenja dva različita režima proizvodnje: pojedinačna proizvodnja i masovna proizvodnja. Prema statistici u prošloj godini svaki drugi desktop računar, kupljen na teritoriji Republike Srbije, nosi oznaku Altos. Naši računari mogu biti prilagođeni potrebama i zahtevima krajnjih korisnika.

VISOK NIVO KONTROLE KVALITETA

Altos računari su dizajnirani i sklapani unutar kompanije i to je dobar peduslov za ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu. Visok nivo kontrole, primenjen na proizvodnoj linije, pruža garanciju da će svaki Altos računar napustiti proizvodnu liniju sa minimalnom mogućnošću greške.

 

PREDNOSTI KOJE ALTOS NUDI

  • Izrađen od kvalitetnih materijala, sačuvanih od kontaminacije prašinom i statičkog elektriciteta
  • Proverena stabilnost i kompatibilnost u svim fazama proizvodnje
  • Prilagođen potrebama I zahtevima krajnjih korisnika
  • Izgrađen u skladu sa EU normama
hardver slika