http://www.alti.rs/myuploads/image/hr_sektor.png
Sektor za ljudske resurse
LJUDSKI RESURSI
 

 
opis_pozicija_img

Naš tim za ljudske resurse (HR) je usmeren na kontinuiran razvoj novih i unapređenje postojećih kompetencija zaposlenih. Nastojimo da prepoznamo potencijal i kvalitet kod novih kandidata kao ključne faktore za budući rast i razvoj.

ALTI predstavlja tim koji se stalno širi. Zapošljavamo ljude različitih profesionalnih interesovanja spremne da timski rade na razvoju individualnih kompetencija. Iako radimo u timu, važan nam je svaki pojedinac. Ohrabrujemo svakog zaposlenog da iznosi svoje ideje koje mogu da unaprede naše poslovanje.

Naš najvažniji potencijal su ljudi sa kojima radimo. Zbog toga ulažemo velika sredstva u njihov trening i razvoj. Osim toga, ohrabrujemo mlade ljude bez radnog iskustva da postanu deo našeg tima.

Vaše radno iskustvo nije ključno za zaposlenje kod nas, već Vaša spremnost da kontinuirano učite i razvijate se, timski rad i samoinicijativnost!

Kod svojih zaposlenih težimo da razvijemo:
 

  • Timski rad
  • Sposobnost efikasne i efektivne interne i eksterne komunikacije
  • Usmerenost na kvalitet, rezultate i visoke standarde uspeha
  • Otvorenost za promene i nova iskustva
  • Spremnost za kontinuirano učenje i razvoj
  • Motivisanost za rad
KONTAKT
 

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, predloga ili sugestija vezanih za karijeru u kompaniji ALTI ili sektor za ljudske resurse, slobodno nas kontaktirajte.

E-mail: karijera@alti.rs