ALTI je jedan od vodećih distributera i proizvođača IT opreme i robe široke potrošnje u našem regionu

Poslujemo sa više od 2 500 korporativnih klijenata u 3 zemlje, kroz 4 distributivna centra i više od 105 prodavnica.
Cilj poslovanja ogleda se u zadovoljavanju postojećih potreba korisnika svakodnevno ulagajući u nova tehnološka rešenja koja im pomažu da ostvare i postignu više u svom okruženju.

Prodajne usluge
Maloprodaja, veleprodaja, e-trgovina i izvoz su najveće oblasti poslovanja ALTI-ja. Distribucija i snabdevanje maloprodajnih radnji širokim asortimanom računarske i druge opreme, snabdevanje sopstvenih prodavnica i izvoz.

Sistem integracija
i poslovna rešenja
Obezbeđivanje neophodne infrastrukture i integracije u bilo koje poslovno okruženje. Kompletan sistem monitoringa i održavanja isporučenih poslovnih rešenja u skladu sa najvišim svetskim standardima.

Hardverska rešenja
Proizvodnja i ekskluzivna distribucija brendiranih računara marke Altos koje karakteriše proverena stabilnost i kompatibilnost u svim fazama proizvodnje, kao i izgrada u skladu sa EU normama.

Softverska rešenja
Razvijanje paketa za podršku u poslovanju u malim i srednjim preduzećima – Altos ERP softver. Automatizacija poslovnih procesa radi boljeg upravljanja informacijama i poboljšavanja funkcionisanja Vaše kompanije.

Logistika
Tržište opslužujemo pomoću razvijenog logističkog centra koji je dostupan 24 časa. Skladištenje je kontrolisano najsavremenijom sigurnosnom opremom uz maksimalnu optimizaciju.

Servisi
Servis računara i druge tehničke opreme svetskih brendova u garantnom i vangarantnom roku. Rešavanje reklamacija klijenata i krajnih korisnika.


PARTNERI
google
ibm
facebook
amazon
android
ibm
bitly
blogger
drupal
ebay
ibm
bootstrap slider